Регистрирај се

Станете Ozone Gold Affiliate Партнер.


Со поднесување на барање за апликација, вашата регистрација ќе биде разгледана и соодветно на одлуката на нашиот тим ќе добиете одговор. Доколку ви биде одобрена апликацијата, добивате линк со аплициран купон за попуст (5% за купецот). Производите продадени со вашиот линк ќе бидат регистрирани со тој код. Од вкупната сума на продажба со тој купон на месечно ниво, вие добивате 10% на вашата трансакциска сметка.